System zarządzania stadem

Kto chce skutecznie produkować mleko, musi w pełni kontrolować wszystkie istotne czynniki. Coraz większego znaczenia nabierają: gromadzenie danych, monitorowanie danych, tworzenie kopii zapasowych oraz interaktywna wymiana danych. System DairyManagementSystem 21 jest tu niezawodnym partnerem, zachowując maksymalną elastyczność przy minimalnym koszcie.

Dzięki elektronicznemu rozpoznawaniu zwierząt, system DMS wraz z programem DairyPlan C21 pozwalają na:

  • automatyczny zapis danych reprodukcyjnych – termin rui, inseminacji, leczenia itd. w czasie rzeczywistym,
  • pomiar aktywności zwierząt w cyklu 2-godzinnym lub online,
  • dokładną rejestrację wydajności mlecznej, uznaną przez ICAR,
  • sterowanie procesem pulsacji,
  • graficzną i tabelaryczną analizę wszystkich wydarzeń mających miejsce w hali udojowej,
  • integrację sieciową ze sterownikiem Expert schładzalnika mleka,
  • automatyczną selekcję zwierząt,
  • indywidualne żywienie paszami treściwymi dostosowane do okresu fizjologicznego i wydajności mlecznej,
  • mobilność w rejestracji danych w połączeniu z aplikacją na telefon komórkowym,
  • szeroką analizę wydajności we wszystkich aspektach na podstawie danych z poprzednich miesięcy i lat.